Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээХөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2023.01.01-ээс 550.000 төгрөг боллоо

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2023.01.01-ээс 550.000 төгрөг боллоо

Улсын хэмжээнд мөрдөгдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2023 оны 1 сарын 01-ний өдрөөс 550.000 төгрөг болгож нэмэгдүүлэхээр тогтоосон тул Сайн дурын даатгалд шинээр гэрээ байгуулан хамрагдах, гэрээгээ сунгах даатгуулагчид 550.000-5.500.000 төгрөгийн хооронд хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогоо өөрөө тодорхойлон 13,5%-иар /өмнөх онуудад мөрдөгдөж байсан/ тооцож шимтгэлээ төлөхийг анхаарна уу.