Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээХүний эрхийн үндэсний комиссын Ц.Батзаяа референттэй хамтран “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдвээр сургалт орлоо.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын Ц.Батзаяа референттэй хамтран “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдвээр сургалт орлоо.

Байгууллагын албан хаагч, ажилчдын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хүний эрхийн үндэсний комиссын Ц.Батзаяа референттэй хамтран “Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдвээр сургалт орж, төрийн үйлчилгээний байгууллагууд иргэд, олон нийтийн эрхийг хэрхэн хамгаалж ажиллах талаарх зөвлөмжийг хүргэлээ. Хамтын ажиллагаанд талархал илэрхийлье.