Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээХэлтсийн “Ёс зүйн дэд хороо”-ноос “Сэтгэл зүйн цогц боловсрол төв”-тэй хамтран “Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Хэлтсийн “Ёс зүйн дэд хороо”-ноос “Сэтгэл зүйн цогц боловсрол төв”-тэй хамтран “Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Хэлтсийн “Ёс зүйн дэд хороо”-ноос “Сэтгэл зүйн цогц боловсрол төв”-тэй хамтран “Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
Сэтгэл зүйн боловсролыг эрхэмлэж – Соёлыг түгээе.
.