Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээХамтын тэтгэврийн тухай хууль батлагдлаа

Хамтын тэтгэврийн тухай хууль батлагдлаа

2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн Улсын их хурлын чуулганы хуралдаанаар Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийн хийж, 88.1 хувийн саналаар дэмжин баталлаа. Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг анх 2012 онд санаачлан боловсруулж, 2014 онд УИХ-д албан ёсоор өргөн мэдүүлсэн бөгөөд иргэд даатгуулагчдын хувьд ихээхэн хүлээлт үүсгээд байсан юм.

Хууль 2017 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх юм. Харин хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнөх хэдэн жилийг хамруулахыг Засгийн газраас журам гарган шийднэ. Хуульд зааснаар гэр бүлээ албан ёсоор батлуулан 15-аас дээш жил амьдарсан ахмад настан гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь нас барсан тохиолдолд түүний тэтгэврийн тодорхой хувийг хань нь өөрийн тэтгэвэр дээр нэмж авахаар болж байгаа юм. Хамтын тэтгэврийн хувь хэмжээг тогтоохдоо  бүрэн тэтгэврийн 20 хувиас доошгүй байхаар хуульчилж өгсөн ба бодит хувь хэмжээг Засгийн газар шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр Засгийн газар тухайн жилийнхээ нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 100 хүртэл хувиар тогтоох боломжтой” юм.

Хамтын тэтгэврийн тухай хууль батлагдсанаар ахмад настнуудын амьжиргааны түвшин, амьдралын чанарыг бууруулахгүй байх нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг хангах эрх зүйн орчны дэвшилт болж байгаан дээр гэр бүлийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болохыг хууль санаачлагчид онцолж байна.