Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээ“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хорооноос ” Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт дотоодын сургалт зохион байгууллаа.

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хорооноос ” Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт дотоодын сургалт зохион байгууллаа.