Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээОрхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн гишүүдэд Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч, сэтгэл зүйч Н.Хулан “Авлигын эсрэг хууль”-ийн талаарх сургалт, мэдээлэл хүргэн ажиллаа.

Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн магадлалын зөвлөлийн гишүүдэд Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч, сэтгэл зүйч Н.Хулан “Авлигын эсрэг хууль”-ийн талаарх сургалт, мэдээлэл хүргэн ажиллаа.