Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээОрхон аймгийн Биеийн тамир спортын газраас аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж буй ” Бие бялдарын түвшин тогтоох сорил”-ын аяны хүрээнд байгууллагын албан хаагч, ажилчдын бие бялдарын түвшин тогтоох сорилуудыг авч ажиллалаа.

Орхон аймгийн Биеийн тамир спортын газраас аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж буй ” Бие бялдарын түвшин тогтоох сорил”-ын аяны хүрээнд байгууллагын албан хаагч, ажилчдын бие бялдарын түвшин тогтоох сорилуудыг авч ажиллалаа.