Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын хэлтсийн Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч Б.Дарханбаяр, төлөөлөгч Ж.Оюунномин нар Даваат багийн иргэд-даатгуулагч нарт мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч Б.Дарханбаяр, төлөөлөгч Ж.Оюунномин нар Даваат багийн иргэд-даатгуулагч нарт мэдээлэл хүргэж ажиллаа.