Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээОрхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга А.Ганчимэг -“Амны хөндийн эрүүл мэнд” сэдвээр байгууллагын албан хаагч, ажилчдад сургалт орж, мэдээлэл зөвлөгөө хүргэлээ.

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга А.Ганчимэг -“Амны хөндийн эрүүл мэнд” сэдвээр байгууллагын албан хаагч, ажилчдад сургалт орж, мэдээлэл зөвлөгөө хүргэлээ.

Нийгмийн даатгалын газрын ХАБЭА-н зөвлөлийн төлөвлөгөөний хүрээнд Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга А.Ганчимэг -“Амны хөндийн эрүүл мэнд” сэдвээр байгууллагын албан хаагч, ажилчдад сургалт орж, мэдээлэл зөвлөгөө хүргэлээ. Хамтын ажиллагаанд талархал илэрхийлье.