Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын газрын ажилтан, албан хаагчид гамшгийн аюулын зарлал мэдээллийн дохиогоор ажиллах сургалтад хамрагдлаа.

Нийгмийн даатгалын газрын ажилтан, албан хаагчид гамшгийн аюулын зарлал мэдээллийн дохиогоор ажиллах сургалтад хамрагдлаа.

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх өдөртэй болох тухай” 67 дугаар тогтоолоор жил бүрийн 03 дугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийг газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр болгосны дагуу Нийгмийн даатгалын газрын ажилтан, албан хаагчид гамшгийн аюулын зарлал мэдээллийн дохиогоор ажиллах сургалтад хамрагдлаа.