Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээОрхон аймгийн Төрийн байгууллагын нягтлан бодогч нарт Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга, сургалт зохион байгууллаа.

Орхон аймгийн Төрийн байгууллагын нягтлан бодогч нарт Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга, сургалт зохион байгууллаа.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТАНИЛЦУУЛГА, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Орхон аймгийн Төрийн байгууллагын нягтлан бодогч нарт “Нийгмийн даатгалын хуулийн шинэчилсэн найруулга” сэдвийн хүрээнд Хамралт орлого, шимтгэлийн тасгийн дарга Д.Буянбаяр, Хяналт шалгалт дотоод аудитын тасгийн дарга Г.Галбадрах, улсын байцаагч Б.Эрдэнэчимэг, улсын байцаагч М.Дүүрэнжаргал нар сургалт орж, зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.
Даатгуулагчдынхаа нийгмийн баталгааг хангаж, хамтран ажилладаг нягтлан бодогч нартаа ажлын амжилт хүсье.
.