Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээНасан туршийн суралцахуйн төвийн багш Т.Мөнхчимэг “Стресс менежмент” сэдвээр албан хаагч,ажилчдад сургалт орж, стрессээс үүсэх эрсдэл, стрессээс ангижрах аргын талаарх зөвлөмжийг хүргэлээ.

Насан туршийн суралцахуйн төвийн багш Т.Мөнхчимэг “Стресс менежмент” сэдвээр албан хаагч,ажилчдад сургалт орж, стрессээс үүсэх эрсдэл, стрессээс ангижрах аргын талаарх зөвлөмжийг хүргэлээ.

Хамтран ажилласан Орхон аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төвийн хамт олонд ажлын амжилт хүсье.