Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээ“Иргэн бүр зүрхээ хайрлая” Аяны хүрээнд өглөө бүр “Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн”-ийг тогтмол хийж байна.

“Иргэн бүр зүрхээ хайрлая” Аяны хүрээнд өглөө бүр “Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн”-ийг тогтмол хийж байна.

“Иргэн бүр зүрхээ хайрлая” Аяны хүрээнд Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс өглөө бүр “Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн”-ийг тогтмол хийж байна. Идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн зүрхэнд ачаалал өгч цусны эргэлтийг сайжруулдаг тул хамтдаа ЗҮРХЭЭ ХАЙРЛАЯ.