Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээ“ИРГЭН БҮР ЗҮРХЭЭ ХАЙРЛАЯ” Аяны хүрээнд Эрдэнэт ХОТ Цусны салбар төв хэлтсийн ажилчдын цусны бүлгийг тодорхойлж ховор бүлгийн цусны донор илрүүлэх мөн донорын хүрээг тэлэх зорилгоор хамтарч ажиллалаа.

“ИРГЭН БҮР ЗҮРХЭЭ ХАЙРЛАЯ” Аяны хүрээнд Эрдэнэт ХОТ Цусны салбар төв хэлтсийн ажилчдын цусны бүлгийг тодорхойлж ховор бүлгийн цусны донор илрүүлэх мөн донорын хүрээг тэлэх зорилгоор хамтарч ажиллалаа.

“ИРГЭН БҮР ЗҮРХЭЭ ХАЙРЛАЯ”
Аяны хүрээнд Эрдэнэт ХОТ Цусны салбар төв хэлтсийн ажилчдын цусны бүлгийг тодорхойлж ховор бүлгийн цусны донор илрүүлэх мөн донорын хүрээг тэлэх зорилгоор хамтарч ажиллалаа.
.