Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээБайгууллагын албан хаагч, ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, шинэ систем дээр тулгамдаж байгаа асуудал тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, ажилчдыг идэвхижүүлэх зорилгоор дотооддоо сургалт зохион байгууллаа.

Байгууллагын албан хаагч, ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, шинэ систем дээр тулгамдаж байгаа асуудал тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, ажилчдыг идэвхижүүлэх зорилгоор дотооддоо сургалт зохион байгууллаа.