Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрМэдээТөрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар

ТУС ХЭЛТСИЙН ТЭТГЭВРИЙН  БАЙЦААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНД ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ

 АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН  АВЧ АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Тавигдах болзол, шаардлага:

  • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
  • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
  • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх

Бүрдүүлэх материал:

1.Төрийн албан хаагчийн анкет;
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
3. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
4. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
5. Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
6. Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
7. Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
8. Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
9. Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
10. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд сахилгын болон ёс зүйн зөрчил гаргаж байсан эсэх тодорхойлолт;
11. Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–с татан авах/.

Материал хүлээн авах:
Хугацаа: 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл
• Хүлээн авах хаяг : orhon@ndaatgal.mn цахим шуудангаар
• Холбоо барих утас: 99170005, 99262089

Шилжүүлэн авах ажлын байрны жагсаалт