Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрВидео мэдээОрхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын 2023 оны видео тайлан

Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газрын 2023 оны видео тайлан

Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын газар 2023 онд 5 зорилт 59 арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж 94.9 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр салбартаа тэргүүллээ. Нийт ажил олгогч, иргэд даатгуулагч нартаа талархал илэрхийлье. Бид даатгуулагчдынхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.