Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрНД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоол

НД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоол

НүүрНД-ын үндэсний зөвлөлийн тогтоол
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
13 дугаар тогтоолНэрийн дансны 2008 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2009-03-302009-03-30
25 дугаар тогтоол“Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ үзүүлэх арилжааны банктай хамтран ажиллах журам”-ыг батлах тухай2010-12-272010-12-27
02 дугаар тогтоолТэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны эхний (гарааны) үлдэгдэл тооцоход баримтлах шимтгэлийн хувь, хэмжээ, цалин хөлсний дундаж индекс (итгэлцүүр)-ийг шинэчлэн батлах тухай2010-02-252010-02-25
08 дугаар тогтоолНэрийн дансны 2009, 2010 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2011-06-302011-06-30
16 дугаар тогтоол“Шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2011-11-242011-11-24
21 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2012 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2013-06-112013-06-11
34 дүгээр тогтоол“Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа тооцох журам”-ыг батлах тухай2013-12-162013-12-16
30 дугаар тогтоолТэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай2014-11-292014-11-29
24 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2013 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2014-06-302014-06-30
01 дүгээр тогтоолНэрийн дансны 2014 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай2015-02-032015-02-03