Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрАвлигатай холбоотой санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой илгээсэн мэдээллийг хэн хаанаас илгээснийг таниас өөр хэн нэгэн мэдэх боломжгүй. Таны эрх зүйн байдлыг хуулийн дагуу хамгаалах болно.

Авлигатай холбоотой илгээсэн мэдээллийг хэн хаанаас илгээснийг таниас өөр хэн нэгэн мэдэх боломжгүй. Таны эрх зүйн байдлыг хуулийн дагуу хамгаалах болно.

Таны санал хүсэлтийн хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх болно. Санал хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл та И-МЭЙЛ ХАЯГАА оруулна уу.

Таны санал хүсэлтийн хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх болно. Санал хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл та И-МЭЙЛ ХАЯГАА оруулна уу.