Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрСайдын тушаал

Сайдын тушаал

НүүрСайдын тушаал
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
05/06 дугаар тушаалАдилтгах албан тушаалын жагсаалт батлах тухай2001-01-222001-01-22
77 дугаар тушаалТэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун,хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай /2004-05-03/2004-05-042004-05-04
А/45, А/105 тушаалТэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах ажил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээ батлах тухай2016-04-202016-07-01
А/77 дугаар тушаал“Даатгуулагчийн малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тодорхойлох дүрэм”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Зөвлөлийн тогтоол”-ын загварыг батлах тухай2018-03-272018-03-27
А/507, А/112 дугаар тушаалҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ /протез, ортопед/-ний жишиг үнийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал2021-08-032021-08-03
А/136 дугаар тушаалАжил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай2021-09-102021-09-10
А/758, А/197 дугаар тушаалДаатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ хугацааг шинэчлэн батлах тухай2021-12-292022-04-01
А/758, А/197 дугаар тушаалХавсралт-1 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ердийн өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа2021-12-292022-04-01
А/758, А/197 дугаар тушаалХавсралт-2 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа2021-12-092022-04-01
А/27Нийгмийн даатгалын улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтын журам2022-02-222022-02-22
А/73Нийгмийн даатгалын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам2022-04-082022-04-08