Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7577-6699
НүүрЗГ-ын тогтоол

ЗГ-ын тогтоол

НүүрЗГ-ын тогтоол
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
137 дугаар тогтоолХууль хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2001-05-172001-05-27
142 дугаар тогтоолЖагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн)2008-04-182008-04-18
26 дугаар тогтоол“Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”ын тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2008-11-052008-11-05
9 дугаар тогтоол“Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”, “Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”, “Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам”-ыг батлах тухай2011-01-192011-01-19
38 дугаар тогтоол“Цэргийн алба хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам”-ыг батлах тухай2011-02-102011-02-09
153 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр, тэтгэврийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2012-05-022012-05-02
15 дугаар тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн доод хэмжээ болон цалингийн итгэлцүүрийг шинэчлэн тогтоох тухай2014-01-182014-01-18
354 дугаар тогтоол“Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”, “Нийгмийн даатгалын байцаагчийн дүрэм”, “Нийгмйин даатгалын байцаагчийн мэргэшлийн зэргийг тогтоох, зэргийн нэмэгдэл олгох журам” дүрэм, журам батлах тухай2014-10-252014-10-25
52 дугаар тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2015-02-102015-02-09
269 дугаар тогтоол“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийг шинэчлэн батлах тухай2015-06-292015-06-29